Najnovšie články

Najnovšie komentáre

  Kategórie

  Životné poistenie

  Aké krytie potrebujem? Ktorý produkt je pre mňa vhodný? A ktorá spoločnosť? Na akú dlhú dobu? Koľko mám platiť?
  Nedávno som dostal otázku: Juraj, koľko ľudia v dnešnej dobe dávajú do poistky? Aká je taká bežná suma, na ktorú sú ľudia poistení?
  Tak poďme pekne po poriadku.
  A) FILOZOFIA
  Ja uprednosťujem filozofiu, že poisťovňa má kryť riziká a na investovanie je vhodné využívať nástroje, ktoré sú na to určené. Investičné životné poistenie má na trhu svoje miesto. Určite nie však ako len čisto investícia bez poistnej sumy. Trh sa mení. Je oveľa viac možností, ako bolo, keď som do finančného sveta prišiel pred 14 rokmi pracovať.
  B) ANALÝZA
  Rozhovor s klientom by nemal isto začínať s otázkou: „akú sumu by ste mesačne vedeli platiť?“
  Vždy je nevyhnutné spraviť komplexnú analýzu, treba vychádzať z cieľov klienta a na základe toho pripraviť finančný plán. Súčasťou plánu je krytie rizík nevyhnutné!

  Čo teda ovplyvňuje v poistení výšku poistnej sumy v jednotlivých tarifách (poisteniach)?

  1. Príjem a výdaj klienta.
  2. Ciele klienta
  3. Výška rezerv, ktorú klient má
  4. Aktíva a majetok
  5. Vek klienta, zdravotný stav
  6. Výška úverov a dlhov klienta
  7. Či je sám, alebo má rodinu

  Poistenie nie je možné vyskladať iba na základe niektorých z vyššie uvedených parametrov.
  Nedá sa teda jednoznačne navrhnúť riešenie len na základe toho, že viem len príjem klienta, alebo výdaj klienta.
  Veľa ľudí má poistku. Ale pozor!! To, že mám poistku nemusí znamenať, že som i poistený!! Treba sa pozrieť do zmluvy, aké pripoistenia zmluva má a aká výška poistných súm tam je. A či vôbec tam je aj nejaké krytie. Riešiť to pri poistnej udalosti je už neskoro!!
  Taktiež je nevyhnutné pravidelne, ideálne keď sa nám menia životné situácie, poistenie prehodnotiť, doplniť, niektoré riziká zmeniť, prípadne i odpoistiť. Pokiaľ ste Vaše existujúce životné poistenie neprehodnotili 4-5 rokov, ja vysoká pravdepodobnosť, že ho nemáte nastavené správne. Ako príklad uvediem, že parametre poistenia budú vyzerať inak pre mladú bezdetnú rodinu. Situácia sa však zmení, keď pribudnú deti. Teda i poistenie by sme mali zmeniť. A opäť bude iná situácia bude, keď deti vyletia z hniezda.
  Všeobecne platí, že aký produkt, poisťovňu máte nie je až tak dôležité, ako to, ako je daný produkt nastavený. Ja pre mojich klientov samozrejme vyberám poisťovne s ktorými mám dobrú skúsenosť. To zistíme vtedy keď klienti očakávajú plnenie na ktoré má na základe zmluvy nárok.

  Tak ako to máte spravené Vy?

  Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa na odber noviniek, užitočných rád a finančných tipov.