Najnovšie články

Najnovšie komentáre

  Kategórie

  NEPOISTENÉ, ALEBO PODPOISTENÉ BÝVANIE. STRATY, KTORÉ SÚ CÍTIŤ.

  Podľa štatistík poisťovní, je na Slovensku stále veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú svoje bývanie poistené, alebo ho majú podpoistené. Nevenovať tomu náležitú pozornosť sa neoplatí. Pri totálnych škodách prichádzajú o značnú časť majetku. Zväčša sa k vlastnému bývaniu už nedopracujú.
  Nie nejdem vás tu strašiť. Tá pravdepodobnosť, že sa to stane je nízka. Ale je tu. Spomeňte si na udalosti z pred dvoch rokov v Prešove – výbuch bytovky a nedávnej udalosti na Morave – tornádo.

  V POISTENÍ BÝVANIA ROZLIŠUJEME TRI ZÁKLADNÉ TYPY POISTENIA:
  1. Poistenie budovy – byt, rodinný dom, chata…
  2. Poistenie domácnosti.
  3. Poistenie zodpovednosti – z občianskeho života a zodpovednosť z držby nehnuteľnosti.

  Ako sa v tom vyznať? Predstavte si, že svoj dom prevrátite o 180 stupňov, všetko čo z neho vypadne (nábytok, spotrebiče, oblečenie) je domácnosť a čo ostane je byt či rodinný dom. Teda je potrebné mať poistenú aj nehnuteľnosť aj domácnosť.
  Poistenie zodpovednosti je určené na to, keď spôsobíte škodu niekomu inému, či už na zdraví, alebo na majetku.
  Najčastejšou chybou v poistení majetku je nesprávne určená poistná suma, alebo zanedbanie jej aktualizácie, čo môže viesť k podpoisteniu. Zo štatistík vychádza, že takmer jedna pätina zmlúv je staršia ako 15 rokov. Ak ste svoje poistenie domu, či bytu nemenili 4- 5 rokov, je vysoká pravdepodobnosť, že to nemáte nastavené správne. Za posledné obdobie narástla cena za stavebný materiál, i cena bytov, domov. Podpoistené bývanie je v prípade, ak máte poistnú sumu nastavenú nižšie, ako je hodnota poistenej nehnuteľnosti v čase poistnej udalosti.
  Pre lepšie pochopenie podpoistenia uvediem príklad:
  V poistnej zmluve ste stanovili poistnú sumu vášho rodinného domu 100 000 eur. Pri jeho poškodení v dôsledku požiaru poisťovňa zistí, že jeho nová hodnota je 200 000 eur. Škodu stanoví vo výške 50 000 eur. Poistné plnenie poskytne len vo výške 50 % z výšky škody, t. j. 25 000 eur. Dôvodom je o 50% nižšie stanovená poistná suma v poistnej zmluve oproti reálnej novej hodnote poisťovanej nehnuteľnosti.
  Je dôležité nezabudnúť na poistenie zodpovednosti. Teda, keď spôsobíte niekomu škodu, napríklad vytopením suseda, ktorý býva pod vami. Ale pozor! Z poistenia zodpovednosti je vždy hradená skutočná škoda po zohľadnení amortizácie. To nie je výmysel poisťovne, to určuje legislatíva v občianskom zákonníku.
  Príklad:
  Suseda v byte nad vami, vás pri praní vytopí. Keďže má poistenie zodpovednosti, nahlási škodovú udalosť. Maliar vypracoval cenovú ponuku na 300 €. Ponuku vám poisťovňa schváli. Maliar byt vymaľuje, vystaví faktúru na 300 €, ktorú pošlete do poisťovne. Plnenie namiesto 300 € vám však príde len 280 €.
  Preto treba mať vždy vlastné poistenie bytu, domu a domácnosti, z ktorého je v prípade poistenia na novú hodnotu, hradená škoda vždy v nových hodnotách.

  Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

  Nazrite teda do svojich zmlúv. Vieme sa na to pozrieť  spoločne a vybrať správne riešenie.

  Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa na odber noviniek, užitočných rád a finančných tipov.