O mne

Vo finančnom svete pôsobím od roku 2006. Na začiatku ma zaujala možnosť podnikať bez vstupného kapitálu, opustiť sektor zamestnania, byť slobodný. Práca vo finančníctve ma natoľko nadchla, že vedomosti, ktoré som dosiahol štúdiom i praxou, odovzdávam ďalej ako lektor. Za svoje najväčšie poslanie považujem pomáhať ľuďom zorientovať sa vo svete financií, hľadať riešenia pre ich ciele, ako sú hlavne bývanie, štúdium pre deti, renta na dôchodku.

Ako finančný sprostredkovateľ sa zaujímam o celkovú situáciu klienta, pracujem s jeho príjmami, výdavkami, s tým, aké produkty už aktuálne využíva. V mojej práci považujem za najdôležitejšie to, aby klientov finančný plán smeroval k splneniu jeho krátkodobých a rovnako dlhodobých cieľov. Nemenej dôležité je chrániť klienta voči rizikám, či už na živote, alebo na majetku a to tak, aby bola zachovaná nielen kvalita, ale i rozumná cena.

Finančné sprostredkovanie má pre mňa osobne veľký benefit. Stretávam sa vo svojej práci s ľuďmi ktorým nielen pomôžem s financiami, ale títo ľudia sa častokrát stavajú aj mojimi priateľmi.

Klientom viem pomôcť:
– S tvorbou rezerv a ich správnym nastavením (sporenie, investovanie)
– So životným poistením – optimalizácia poistenia komplexne = šetrím ich financie
– S neživotným poistením – poistenie nehnuteľností, automobilov, zodpovednosti a iných typov neživotného poistenia
– S riešením financovania bývania – kúpa, výstavba, rekonštrukcia, iné potreby a požiadavky
– S optimalizáciou úverov
– So správnym nastavením dôchodkových pilierov

Mojím štandardom je dlhodobá starostlivosť o celé klientske portfólio a následný servis.
Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky a neustále sa meniaci trh, je pre mňa dôležité vzdelávanie a osobnostný rast. Som absolventom niekoľkých seminárov, certifikovaných kurzov, a webinárov.

Vo voľnom čase rád čítam, počúvam tematické podcasty a v poslednom období sa i sám venujem publikačnej činnosti – písaniu blogových článkov, e-bookov.
K odborným témam sa vyjadrujem aj v médiách.

Moje certifikáty a vzdelanie

Máte otázku?

Aká je vaša otázka? S čím potrebuje  poradiť?