NEPOISTENÉ, ALEBO PODPOISTENÉ BÝVANIE. STRATY, KTORÉ SÚ CÍTIŤ.

2022-01-17T13:07:23+01:00

NEPOISTENÉ, ALEBO PODPOISTENÉ BÝVANIE. STRATY, KTORÉ SÚ CÍTIŤ. Podľa štatistík poisťovní, je na Slovensku stále veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú svoje bývanie poistené, alebo ho majú podpoistené. Nevenovať tomu náležitú pozornosť sa neoplatí. Pri totálnych škodách prichádzajú o značnú časť majetku. Zväčša sa k vlastnému bývaniu už nedopracujú. Nie [...]